کم شنوایی برحسب میزان افت شنوایی

می 21, 2024
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/03/کمشنوایی.jpg

در شکل مقابل کم شنوایی ها بر اساس میزان کاهش شنوایی مشخص شده است و در مورد هر گروه توضیحاتی داده شده است

شنوایی طبیعی ۰-۲۰ دسی بل
کم شنوایی ملایم ۲۰-۴۰ دسی بل
کم شنوایی متوسط ۴۰-۵۵ دسی بل
کم شنوایی متوسط رو به شدید ۵۵-۷۰ دسی بل
کم شنوایی شدید ۷۰-۹۰ دسی بل
کم شنوایی عمیق ۹۰-۱۲۰ دسی بل
ناشنوایی کامل  –

کم شنوایی ملایم

مشکلاتی در شنیدن گفتار و مکالمات آرام یا در فواصل دور وجود دارد.  رشد و تکامل گفتار و زبان در کودکانی با این میزان افت طبیعی است. اما جهت پیشرفت تحصیلی استفاده از سمعک ضروری است.  در بزرگسالان بسته به نیازهای ارتباطی و تمایل فرد ممکن است سمعک تجویز شود.

کم شنوایی متوسط

مشکل در شنیدن گفتار آرام و همچنین درک گفتار به ویژه در محیط های شلوغ وجود دارد. برای شنیدن تلویزیون نیاز به سطوح صوتی بالاتر است. رشد و تکامل گفتار و زبان در کودکان تا حدی مشکل دارد. استفاده از سمعک برای کودکان ضروری و برای بزرگسالان می تواند بسیار مفید باشد.

کم شنوایی متوسط تا شدید یا نیمه شدید

میزان شفافیت و وضوح گفتار به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می گیرد. شنیدن گفتار فقط در صورتی که بلند باشد و در فاصله نزدیک امکان پذیر است. رشد و تکامل گفتار و زبان در کودکان مشکل دارد. استفاده از سمعک می تواند فواید چشمگیری داشته باشد.

کم شنوایی شدید

گفتار عادی غیر قابل شنیدن است و درک گفتار فقط از طریق گفتار بسیار بلند و نزدیک و یا سمعک صورت می پذیرد. گفتار و زبان کودکانی با این افت بدون استفاده از سمعک رشد و تکامل نمی یابد. استفاده از سمعک ضروری است.

کم شنوایی عمیق

کم شنوایی این گروه در طبقه سخت شنوا قرار می گیرد. فقط برخی از صداهای خیلی بلند قابل شنیدن هستند. مشکلات شنوایی حتی با سمعک هم وجود دارد ، اما بدون سمعک ارتباط گفتاری غیر ممکن است.  گفتار و زبان کودکانی با این افت بدون سمعک و وسایل کمک آموزشی آسیب جدی می بیند و با استفاده از سمعک نیز تکامل نسبی ایجاد می شود.