میزان کمک سمعک به فرد کم شنوا

می 21, 2024
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/consultaion2.jpg

سمعک موثرترین راهکار و بهترین تدبیر درمانی برای اکثر افراد کم شنواست ،

اما با توجه به این که سمعک یک وسیله کمکی است به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین گوش طبیعی شود و مشکلات شنوایی فرد را به صورت ۱۰۰% بر طرف کند.

اگر بخواهیم راجع به این مسئله توضیح کامل تری بدهیم باید گفت که بسته به این که کدام قسمت گوش درکم شنوایی درگیر شده باشد میزان کمک و سود مندی سمعک نیز متفاوت است در صورتی که گوش میانی  درگیر شده باشد می توان با اطمینان گفت که بیش از ۹۵% مشکلات شنوایی فرد با استفاده از سمعک حل می شود ، اما در صورتی که بخش حلزون و به ویژه عصب شنوایی فرد دچار مشکل شده باشد از آنجایی که پردازش اصوات در قسمت حلزون و انتقال صدا به مغز از طریق عصب شنوایی انجام می شود  میزان کمک سمعک به افرادی با کم شنوایی حسی عصبی متناسب با میزان کارکرد عصب شنوایی است.   این موضوع در مورد کم شنوایی در افراد مسن نیز کاملا صدق میکند. افراد مسن معمولا مشکلات دیگری نظیر کاهش فهم کلمات و وزوز گوش دارند.
با تست هایی که شنوایی شناس در جلسه ارزیابی شنوایی و مشاوره انجام می دهد به شما خواهد گفت که آیا سمعک برای فرد مناسب است یا خیر  و اگر مناسب است تا چه حدی می تواند مؤثر باشد.

آنچه مسلم است این است که در اکثر مواقع استفاده از سمعک بهبود چشم گیری در وضعیت شنوایی فرد داشته  گرچه خواست و رضایت کامل فرد تأمین  نمی شود. درکل مزایای استفاده از سمعک بسیار بیشتر از مشکلات آن است.

چنان چه طبق آمار گیری که از افراد کم شنوا در مورد رضایت از سمعک به عمل آمده حدوده ۸۰% افراد رضایت خود را از سمعک اعلام کرده اند.