مزایای استفاده از سمعک دوگوشی

جولای 24, 2024
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/03/2ear.jpg

الهام از طبیعت

از آن جایی که سیستم شنوایی ما انسان ها به طور طبیعی از بدو تولد دو گوشی است ، فقط شنیدن با دوگوش بهترین حالت شنوایی را فراهم می کند . وقتی صدا را از هر دو گوش خود دریافت میکنیم ، مفز اصوات رسیده از هر دو گوش را با یکدیگر تلفیق نموده و آنرا بهتر پردازش می کند و به صورت فعال  و خود کار صداهای ناخواسته  محیطی را کاهش می دهد و تمرکز برگفتار و در نتیجه تشخیص بهتر کلمات و فهم بهتر گفتار را منجر می شود.
امروزه در سمعک های وایرلس هوشمند دو سمعک بیش از ۲۰ مرتبه در یک ثانیه باهم در ارتباطند تا ویژگی شنوایی دو گوشی را شبیه سازی نمایند.

فعال نگه داشتن دو گوش

تحقیقات نشان داده وقتی تنها از یک سمعک استفاده میشود گوش بدون سمعک به مرور قابلیت خود را در شنیدن و درک گفتار از دست میدهد و عصب شنوایی آن گوش بتدریج تحلیل می رود این امر در اصطلاح بالینی تآثیر  محرومیت از شنیدن نامیده می شود.

شنیدن به صورت استریو و احساس تقارن شنوایی

در سیستم های استریو از دو بلندگو استفاده می شود در نتیجه کیفیت صدا صاف تر و واضح تر و طبیعی تر می شود. چنین امری در مورد سمعک دو گوشی نیز صدق میکند در صورت استفاده از دو سمعک ، دامنه شنیدن از ۱۸۰  درجه (زمانی که از یک سمعک استفاده می شود) به ۳۶۰ درجه (زمانی که از دو سمعک استفاده می شود) افزایش می یابد. این دامنه وسیع تر ، تعادل و کیفیت بهتر صدا و تشخیص بهتر کلمات را فراهم می کند.

درک بهتر گفتار و تفکیک نویز در محیط های شلوغ

اکثر اوقات هنگام استفاده از یک سمعک بسیاری از کلمات و سرو صدای محیط همگی شبیه به هم شنیده می شوند. در صورتی که صدا از دو گوش شنیده شود مغزمی تواند روی مکالمه و گفتار  گوینده تمرکز بیشتری داشته باشد که منجر به تشخیص بهترگفتار می شود ضمن این که با شنیدن دوگوشی تمرکز بر روی نویز و سرو صدا ی محیط کمتر می شود و در حقیقت تفکیک بین نویز و گفتار صورت می گیرد.

دامنه شنیداری وسیع تر

هنگام استفاده از دوگوش ، صدا از فواصل دور نسبت به زمانی که از یک گوش استفاده می شود بهتر شنیده می شود. صدایی که از فاصله ۳-۴ متری توسط یک گوش به سختی شنیده می شود وقتی که از دوگوش استفاده می شود ، همان صدا از فاصله بیش از ۸ متری قابل شنیدن خواهد بود.

جهت یابی بهتر و تعیین محل دقیق صدا

با شنیدن از دو گوش فرد در هر موقعیتی قادر به جهت یابی صدا خواهد بود و می تواند تشخیص دهد شخصی که با او در حال صحبت است و یا اتومبیلی که در خیابان به فرد نزدیک می شود درکدام سمت است. اما اگر فرد فقط از یک سمعک استفاده کند صدا از هر سمتی که بیاید فرد شنونده صدا را از سمت گوشی که سمعک دارد می شنود.

نیاز به تقویت کمتر ، احساس طبیعی بودن صدا و احساس راحتی در محیط های شلوغ

به طور کلی در صورت استفاده از دو سمعک نیاز به تقویت  کمتر می شود در نتیجه صدا کمتر دچار تغییر شده  و صدای تقویت شده بهتر و طبیعی تر  شنیده خواهد شد ودر محیط های پر سرو صدا  نیز به دلیل تقویت کمتر صداهای اطراف فرد از آرامش بیشتری برخوردار است.

تلاش کمتر برای شنیدن

در صورتی که فرد از دو سمعک استفاده کند گوش دادن و شرکت کردن در مکالمات حتی در جمع در مقایسه با استفاده  از یک سمعک راحت تر و خوشایند تر می شود و تلاش و استرس کمتری برای شنیدن لازم است.

رضایت مصرف کنندگان

در تحقیقی که بر روی ۵۰۰۰ فرد کم شنوا که ازسمعک استفاده می کنند صورت گرفته ، افرادی که از دو سمعک استفاده کرده اند رضایت بسیار بالاتری را نسبت به افرادی که از یک سمعک استفاده کرده اند، گزارش کردند.
آنچه مشخص است ، این است که شنیدن با یک گوش مانند دیدن با یک چشم  است ممکن است ولی مؤثر و کافی نیست.


توصیه می شود  پیش از این که تصمیم به تهیه سمعک بگیرید از ادیولوژیست خود بخواهید شنیدن با دو گوش را از طریق هدفون به شما نشان دهد.