مارس 2, 2017 درباره شنوایی

بلندی و زیرو بمی صدا بخاطر عوامل مختلفی ایجاد می گردد به طور خلاصه می توان گفت صدا ارتعاشی است که توسط گوش (حس شنوایی) درک می شود و بلندی و زیرو بمی صدا دارای ۲ مشخصه است: فرکانس (زیر و بمی صدا) شدت (میزان بلندی صدا)