درباره شنوایی

حس شنوایی یکی از مهمترین حواس پنجگانه انسان است و در حقیقت یک حس ارتباطی است . به طور میانگین حدود ۵ تا ۱۰ % افراد در هر جامعه ای به درجاتی از کم شنوایی مبتلا هستند . در اینجا به توضیحاتی راجع به سیستم شنوایی و کم شنوایی پرداخته شده است .

بلندی و زیرو بمی صدا

به طور خلاصه می توان گفت صدا ارتعاشی است که توسط گوش (حس شنوایی) درک می شود و بلندی و زیرو بمی صدا دارای ۲ مشخصه است


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/sh_thumb2.jpg

چگونه می شنویم؟

گوش عضو پیچیده و حساسی است که قسمت اعظم آن در عمق جمجمه قرار دارد.
گوش را به سه بخش کلی تقسیم می کنند که هر بخش وظایف خاصی را بر عهده دارد.


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/06/sh_thumb1.jpgکم شنوایی برحسب میزان افت شنوایی

به ۵ دسته تقسیم میشود:
کم شنوایی ملایم ، کم شنوایی متوسط ، کم شنوایی متوسط تا شدید یا نیمه شدید ، کم شنوایی شدید ، کم شنوایی عمیق


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/06/sh_thumb4.jpg

کم شنوایی چیست ؟

به کاهش حساسیت شنوایی نسبت به صداهای اطراف کم شنوایی می گویند که در واقع کم شنوایی می تواند به دلیل آسیب به هر یک از سه قسمت گوش ایجاد شود.


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/sh_thumb3.jpgعلل کم شنوایی

کم شنوایی می تواند به دلیل آسیب به هریک از سه قسمت گوش ایجاد شود.
علل کم شنوایی در گوش خارجی
علل کم شنوایی در گوش میانی
علل کم شنوایی در گوش داخلی


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/sh_thumb6.jpg

کم شنوایی بر حسب نوع و محل ضایعه

کم شنوایی می تواند به دلیل آسیب به هر یک از سه قسمت گوش ایجاد شود ، بنابراین کم شنوایی ها از نظر نوع به سه دسته کلی تقسیم می شوند


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/06/sh_thumb11.jpgعلایم کم شنوایی در کودکان

شنیدن پایه و اساس یادگیری مهارت های گفتار و زبان و ارتباطی در کودکان است ، کاهش شنوایی در کودکان عوارض جدی دارد ، از جمله اختلال در یادگیری گفتار و زبان ، رشد اجتماعی ، عاطفی ، تحصیلی و . . .


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/sh_thumb8.jpg

علایم کم شنوایی در بزرگسالان

علایم کم شنوایی گاهی پس از گذشت سال ها و گاهی به صورت ناگهانی بروز می کنند ، گاهی به دلیل تدریجی بودن کم شنوایی ، خاطره برخی از صداهای آهسته مثل اصوات زمینه در محیط و . . . فراموش می شوند.


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/sh_thumb7.jpgآزمایشات شنوایی

برای تشخیص کم شنوایی از روش ها و آزمایشات مختلفی استفاده می شود. این تست ها توسط شنوایی شناس (ادیولوژیست) انجام می شود. آزمایشات شنوایی متنوع هستند و هر یک کاربرد خاصی دارند. در اینجا توضیحات مختصری راجع به دو تست اصلی و پایه شنوایی ارائه می نماییم.


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/06/sh_thumb10.jpg

عوارض و تبعات کم شنوایی در بزرگسالان

کاهش شنوایی زندگی روزمره را مختل می کند و بر کیفیت زندگی اثرات نامطلوب می گذارد ، افراد کم شنوا برای فهم صحبت های اطرافیان تلاش زیادی می کنند و در نتیجه به سرعت خسته می شوند


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/sh_thumb9.jpg