درباره سمعک

توضیحات درباره سمعک …

انواع سمعک از نظر اندازه و ظاهر و جایگاه قرارگیری

طراحی و ظاهر سمعک به اندازه تکنولوژی های به کار گرفته شده در داخل آن اهمیت دارد. امروزه بیشتر سمعک ها طوری طراحی شده اند که در گوش یا زیر موهای فرد قرار می گیرند و قابل رویت نیستند.


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/ds_thumb2.jpg

سمعک چیست؟

سمعک وسیله الکترونیکی و ظریفی است که صدا را تقویت می کند و جهت کمک به فرد کم شنوا طراحی شده است.


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/ds_thumb1.jpgمزایای استفاده از سمعک دوگوشی

از آن جایی که سیستم شنوایی ما انسان ها به طور طبیعی از بدو تولد دو گوشی است ، فقط شنیدن با دوگوش بهترین حالت شنوایی را فراهم می کند .


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/ds_thumb4.jpg

انواع سمعک از نظر تکنولوژی

انواع سمعک از نظر تکنولوژی

این تقسیم بندی شامل سه گروه اصلی سمعک های ذیل می باشد

دیجیتال، هوشمند، فوق هوشمند وایرلس


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/ds_thumb3.jpgانتخاب سمعک مناسب

برای بسیاری از افراد کم شنوا و خانواده شان این که چه سمعکی مناسب است (به خصوص اگر تجربه اول استفاده از سمعک را داشته باشند ) امری دشوار و گیج کننده است.


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/consultaion-tumb-.jpg

میزان کمک سمعک به فرد کم شنوا

سمعک موثرترین راهکار و بهترین تدبیر درمانی برای اکثر افراد کم شنوا هست ، اما با توجه به این که سمعک یک وسیله کمکی است به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین گوش طبیعی شود


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/consultaion-tumb2-.jpgنگهداری و مراقبت از سمعک

به توصیه ها و راهنمایی های ادیولوژیست خود در هنگام تحویل سمعک دقت کنید و دفترچه راهنما یا سی دی آموزشی که همراه سمعک است را به دقت مطالعه و یا نگاه کنید…


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/ds_thumb8.jpg

قیمت سمعک ، گارانتی و بیمه

عوامل مختلفی در تعیین قیمت سمعک مؤثرند.هرچه تکنولوژی و امکانات سمعک پیشرفته تر باشد ، قیمت محصول افزایش می یابد . البته لزوما گران تر بودن سمعک دلیل بر بهتر بودن کیفیت آن برای تمام افراد نیست .


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/ds_thumb7.jpgتوصیه هایی برای اطرافیان فرد کم شنوا

کم شنوایی نقص قابل توجهی است . در صورت همکاری افراد خانواده دوره تطبیق با سمعک راحت تر طی خواهد شد.توصیه می شود در روز های اول زمانی که شاهد …


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/ds-thumb8.jpg

توصیه هایی برای فرد استفاده کننده سمعک

مهم ترین مسئله در مورد کم شنوایی و سمعک پذیرش آن است . افرادی که با اکراه و توصیه افراد خانواده سمعک تهیه می کنند این وسیله را به صورت یک مشکل می بینند


ادامه متن
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/07/ds_thumb9.jpg